Happy Birthday, Giora Feidman - TOUR 85

Begleitet von Klezmer Virtuos

2021-10-28T20:00

2021-10-28T20:00

Giora Feidman & Klezmer Virtuos

St.-Johannis-Kirche
97070

Giora Feidman & Klezmer Virtuos

Würzburg, St.-Johannis-Kirche

DO, 28.10.2021 um 20:00 Uhr

Hofstallstr. 5