Happy Birthday, Giora Feidman - TOUR 85

Begleitet von Klezmer Virtuos

2021-01-21T20:00

2021-01-21T20:00

Giora Feidman & Klezmer Virtuos

Citykirche
41061

Giora Feidman & Klezmer Virtuos

Mönchengladbach, Citykirche

DO, 21.01.2021 um 20:00 Uhr

Kirchplatz 14