Happy Birthday, Giora Feidman - TOUR 85

Begleitet von Klezmer Virtuos

2021-10-09T20:00

2021-10-09T20:00

Giora Feidman & Klezmer Virtuos

Neustädter Kirche
91054

Giora Feidman & Klezmer Virtuos

Erlangen, Neustädter Kirche

SA, 09.10.2021 um 20:00 Uhr

Neustädter Kirchenplatz 2