Happy Birthday, Giora Feidman - TOUR 85

Begleitet von Klezmer Virtuos

2021-01-05T20:00

2021-01-05T20:00

Giora Feidman & Klezmer Virtuos

Stadtkirche Bayreuth
95444

Giora Feidman & Klezmer Virtuos

Bayreuth, Stadtkirche Bayreuth

DI, 05.01.2021 um 20:00 Uhr

Kirchplatz 1